Resultaten

Reacties

zorg

Details

Omstreeks:

1972

Adres:

Molenstraat 25

Bijdrage:

Administrator
11-05-16 10:31


Zoekwoorden:

U bent hier: Home Verhalen Zorg Stichting Tehuis voor Oude Mannen en Vro...

Stichting Tehuis voor Oude Mannen en Vrouwen 1865-1962

1972

1150 x bekeken

Een rechtstreeks gevolg van de brand in Enschede op 7 mei 1862 was de oprichting van het Oude Mannen- en Vrouwenhuis aan de Molensteeg. Op initiatief' van mevr. Backer, geb. Baronesse Brantsen, echtgenote Van de Commissaris van de Koningin in Overijssel, werd de Dames Hoofdcommissie gevormd voor de verloting van voorwerpen van kunst en smaalt te behoeve van de slachtoffers van de brand in Enschede.

De opbrengst ca. f 55400= werd bestemd voor: f 25000= Onderstandscommissie, f 17700= wederopbouw kerkgebouwen, f 2000= lenigingen eerste behoeften en f 10800 werd bestemd als bijdrage voor een gesticht tot huisvesting van ouden van dagen.
De Raad van de gemeente Enschede benoemde een commissie, die bestond uit: W.C.T. Nahuis, Burgemeester, H. van Heek, P. ter Kuile Ez., B. Eekman en J.Beukers. Bij raadsbesluit van 3 maart 1865 stond de gemeente kosteloos het benodigde terrein af voor de bouw van het tehuis.
De Onderstandcommissie schonk de 20 woningen, genaamd 'n Oaverschot, gebouwd van het genoemde bedrag in 1863, aan de nieuwe stichting, zodat deze de opbrengst van de woningen als vaste bron van inkomsten verkreeg.

Het gebouw dat in 1866 gereed kwam, werd eerst in 1871 in gebruik genomen. Het reglement van de stichting is vastgesteld bij raadsbesluit van 22 juni 1914 en aangevuld bij raadsbesluit van 6 april 1936. Op 26 november 1942 werd het gebouw overgedragen aan de Duitse Wehrmacht, die het tot de bevrijding op 1 april 1945 bezet hield. Daarna waren er de stoottroepen erin gekwartierd en vervolgens deed het gebouw dienst als interneringskamp. Tijdens deze periode werden een deel van de oudjes bij particulieren ondergebracht.
Ca. 50 verpleegden kregen onderdak in het Parochiehuis St. Joseph van 19 november 1942 tot 22 maart 1945. Door een bominslag werden de verpleegden ondergebracht in het C.J.M.V. gebouw tot 22 december 1945. Daar dit gebouw niet geschikt was om mensen inde winter te huisvesten, werd tot 19 mei 1946 gebruik gemaakt van een barak van het noodziekenhuis Twente. In 1946 werd het gebouw aan de Molenstraat weer betrokken.

De stichting hield op te bestaan per ultimo 1961. De exploitatie van het gebouw werd vanaf 1962 in gewijzigde vorm voortgezet door het Leger des Heils. De Stichtingsoorkonde van 7 mei 1866 en een foto van het oorspronkelijk tehuis werden geschonken aan de Oudheidkamer Twente.

Bron: Stadsarchief Enschede

Reacties

Er zijn nog geen reacties
Login om te reageren
slider

LOGINWachtwoord vergeten?
registreren

REGISTREREN


terug